Tänk om när du skapar utifrån lust och glädje så är du i överflöd? När du fyller på hos dig själv till den grad att din kraft, din unika vibration, det kan flöda över till andra, kan flöda ut i världen?

Läs mer