När vi är stressade tror vår hjärna ofta att vi behöver öka takten - fast än vi kanske behöver göra precis tvärtom.

Läs mer